promotion discount
--> -->
United States
United Kingdom
Spain
Netherlands
Japanese
Italy
Germany
France
Canada
Australia

Privacybeleid

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees de volgende voorwaarden en het beleid zorgvuldig want zij zijn de voorwaarden van de verkoop dat uw aankopen regeren bij top-sextoys.com 
(Hierna te noemen top-sextoys). Zij bevatten uw rechten en verplichtingen met betrekking tot uw aankopen, inclusief belangrijke beperkingen en uitsluitingen. 
Uw plaatsen van een bestelling bij IG vormt uw akkoord dat dit beleid van toepassing zijn op de bestelling, dus zeker dat je ze voorafgaand aan het plaatsen van uw bestelling te begrijpen. 

USERS / DEELNEMERS 

Wij discrimineren niet op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid of religie. 

COOKIES 

"Cookies" zijn kleine versleutelde data-bestanden (met verwijzingen naar uw door u geleverde en opgeslagen op onze beveiligde server-ID informatie) die mogelijk op uw harde 
rijden als je eenmaal een website hebt bezocht. IG maakt gebruik van cookies om uw shopping ervaring met ons te verbeteren.Cookies worden gebruikt voor het bijhouden van uw winkelwagen te houden. 
Voor meer informatie over hoe wij klanteninformatie te beschermen raadpleegt u onze privacyverklaring. 

AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN & BEPERKINGEN 

Het materiaal hierin vervat zijn, inclusief site design, tekst, afbeeldingen, en de selectie en rangschikking daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd © door top-sextoys.com®, 
andere handelsmerken en alle pagina-headers, aangepaste grafische afbeeldingen en aangepaste pictogrammen zijn dienstmerken en handelsmerken van IG. Alle andere handelsmerken, productnamen, 
en bedrijfsnamen of logo's die hierin genoemd zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. 

De site en alle materialen op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto's, illustraties, berichten, audio clips en videoclips (de "Materialen") zijn het eigendom van 
top-sextoys en haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers en worden beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiden door copyrights die eigendom zijn van of in licentie 
door top-sextoys en door het auteursrecht, merkenrecht, internationale verdragen en andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag niet te reproduceren, uit te voeren, 
afgeleide werken van, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden op welke wijze dan ook geen materiaal van de site 
(Of een andere website beheerd door top-sextoys of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen) zonder top-sextoys voorafgaande schriftelijke toestemming. 
Echter, kunt u afdrukken op papier delen van de site met de enige bedoeling van het plaatsen van een bestelling bij top-sextoys of het aanvragen van krediet. 
Materialen Printing om een andere reden of de overdracht van materialen voor gebruik op een andere website, of de wijziging, distributie of herpublicatie van Materialen 
zonder top-sextoys voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. Elke wijziging van Materialen, of een gedeelte daarvan, of het gebruik van materialen 
voor enig ander doel vormt een schending van het merkenrecht of andere eigendomsrechten van top-sextoys of derden. 

LINKS 

top-sextoys is niet verantwoordelijk voor de inhoud van niet-gelieerde websites die kunnen worden gekoppeld aan of van de site.Deze links zijn bedoeld voor 
alleen uw gemak en u toegang tot ze op eigen risico. Een andere website toegankelijk via de site onafhankelijk is van top-sextoys, en 
top-sextoys heeft geen controle over 
de inhoud van die andere website. Bovendien betekent een link naar een andere website niet dat top-sextoys onderschrijft en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor de inhoud of het gebruik van andere website. In geen geval zal elke verwijzing naar een derde partij of derde product of dienst partij worden opgevat als 
een goedkeuring of goedkeuring door top-sextoys van die derde partij of van een product of dienst die door een derde partij. 

PRIVEPROBLEMEN 

top-sextoys is bezorgd over privacy zaken voor haar klanten. Voor meer informatie over hoe wij klanteninformatie te beschermen raadpleegt u 
onze Privacy Statement. 

PRODUCT EN SERVICES INFORMATIE 

getoond op de site prijzen gelden voor producten en diensten op de Site. Prijzen en beschikbaarheid zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. 

We proberen om alle producten die op de site op een nauwkeurige manier weer te geven; Vanwege de technische verschillen in uitrusting 
van onze klanten, kunnen wij niet verantwoordelijk voor fotografische verschillen in grootte, vorm en kleur van de producten. 

De ontvangst van een e-mail orderbevestiging is gewoon erkenning dat wij uw gevraagde bestelling hebben ontvangen, en vormt geen aanbod tot verkoop vormen. 
Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid van een artikel dat wordt verkocht te beperken, of een verkoop geheel te verbieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot een verbod op de verkoop aan resellers. 

Notice and take down PROCEDURES 

Als u denkt dat enige materialen op de site inbreuk maken op uw auteursrecht of merkrechten, kunt u een verzoek dergelijke materialen worden verwijderd door het volgen van de aankondiging 
and take down procedures van de Digital Millennium Copyright Act. Om deze procedures te volgen, contact top-sextoys 'copyright middel (hieronder aangegeven) 
en de volgende informatie: Een duidelijke verklaring waarin de werken, of andere materialen geloofd te worden geschonden.